- Hoşgeldiniz - Sitemizde 11 Kategoride 115 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

ÇALIŞMA RAPORU

02 Mart 2018 - 608 kez okunmuş
Ana Sayfa » Afişler»ÇALIŞMA RAPORU
ÇALIŞMA RAPORU

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM İŞ

İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE

  26 EYLÜL 2017-01/03 /2018  (5 AYLIK )

 ÇALIŞMA      RAPORU

 

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ

 

Hakan UZUN

Şube Başkanı

05323160495

 

Oya ADIYAMAN

Şube Sekreteri

05317972075

 

Şener KAZAN

Şube Mali Sekreteri

05056495401

 

Nilüfer ATKIN

Şube Örgütlenme Sekreteri

05323883754

 

Ahmet AKDÜZEN

Şube Özlük-Hukuk Sekreteri

05078903954

 

Mustafa MADEN

Şube Eğitim Sekreteri

05333661373

 

Ali ÇETİN

Şube Basın Yayın Sekreteri

05424058948

 

Sunuş

Şubemiz Genel  Merkez Yönetim Kurulunun 16/09/2017 ve 55 Sayılı kararı ile oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan şubemizin sorumluluk bölgesinde görev yapan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız ile birlikte Eğitim-İş’in mücadelesini yükseltmek üzere görev aldık. Aldığımız bu görevi, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği 1. Olağanüstü Genel Kurulu’nu gerçekleştireceğimiz tarihte tamamlamış olacağız.

Eğitim-İş Cumhuriyetimizin ve Atatürk Devrimleri’nin üzerine gerici karanlığın çökertilmeye çalışıldığı zorlu bir dönemde kurulurken, Tam Bağımsız Türkiye ve Bağımsız Sendika anlayışıyla yola çıkmış; ”Önce Ülke Sonra Sendika” şiarıyla barışı, kardeşliği, özgürlüğü, demokrasiyi, adaleti ve emeğin değerini yüceltmeyi mücadele ilkeleri olarak belirlemiş bir direnç örgütüdür.

Bu mücadele ilkelerimizle yürüttüğümüz görev süremiz boyunca hem ülkemizin kurucu değerlerine, hem de emeğimize dönük büyük saldırılarla karşı karşıya kaldık. Zorluklarla geçen 5 aylık görev süremiz boyunca Cumhuriyetimize, emeğimize; laik, bilimsel, kamusal eğitim hakkına karşı girişilen saldırılara siper olma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik.

Eğitim-İş’in çizdiği bu hatta mücadele ederken alnımızdan süzülen her damla; bizleri, çocuklarımıza onurlu bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke bırakma hedefimize bir adım daha yakınlaştırmaktadır.

Üç tarafı denizlerle, dört tarafı acılarla çevrili bir ülkede çaresizlik ve olanaksızlık duygularının hakim kılınmaya çalışıldığı bu karanlık dönemi aydınlığa kavuşturacak en temel duygunun umut olduğunu biliyor, güneşli ve güzel günlere dair umutlarımızı her gün biraz daha tazeliyoruz.

Eğitim-İş Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullarda zorunluluk olarak doğmuş bir direnç örgütüdür, eğitim çalışanlarının haklarını sahiplenmekte, hem eğitim sisteminin gericileşmesine engel olmaya çalışmakta ve hem de ülkesinin bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunup sahiplenmektedir.

Sendikal örgütlenmede odak, sınıf bilincinden siyasal bilince (ya da bilinçsizliğe) kaymıştır, Eğitim-İş bu örgütlenme anlayışındaki değişikliğin içinden doğmuş bir sendikadır. Etnik, ırkçı, gerici ve bölücü temelde yapılan sendikacılık anlayışına itirazı en yüksek sesle dile getirmek Eğitim-İş çatısı altında örgütlenen yurtsever emekçilerin en temel söylemi haline gelmiştir. Dolayısıyla Eğitim-İş, hem sınıf ve hem de ülkede gerçekleşen olaylara dönük siyasal bilinci olan bir sendikadır.

Eğitim-İş’in kuruluşu yalnızca güncel değerlendirmelerin bir uzantısı olarak biçimlenmemiş, Türkiye Öğretmen Hareketinin tarihsel mirasını sahiplenme amacıyla da gelişmiştir. Encümen-i Muallim, TÖS ve TÖB-DER’in mücadeleci mirasına sahip çıkan sendikamız aydınlanma mücadelesinin bir neferi olarak çağdaş dönemde yerini tekrar almıştır.

Eğitim-İş’in mücadelesindeki en önemli rehber başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK ve yol arkadaşlarıdır. Sendikamız bu doğrultuda çalışmalarını yürütmekte ve örgütlenmektedir.

Eğitim-İş, bir sendika-emek örgütü olduğu kadar, ülkedeki siyasi gelişmelere tepki veren devrimci-cumhuriyetçi bir refleks örgütü olarak da işlev görmektedir. Bu şekliyle yalnızca bir sendika olarak nitelenmesi hem kendi tabanı ve hem de karşıtlarınca mümkün değildir. Bu çözümleme bizi Eğitim-İş’in yüklendiği üç önemli görevi tarif etmeye götürmektedir.

Birincisi, Eğitim-İş sendikasının, eğitim çalışanlarının özlük haklarını koruyup geliştirmeyi amaç edinen bir örgüt olduğu gerçeğidir. Bu durum aynı zamanda sınıfsal bir taraf tutmayı da gerektirir. Doğal olarak eğitim çalışanlarının sınıfsal çıkarlarını kapitalist sisteminin saldırılarına karşı savunurken, ücretli emek kesimlerinin tamamıyla dayanışma içinde yer almaktadır. Bu dayanışmayı örgütlemek ve güçlendirmek temel hedeflerden biri olarak karşımızda durmaktadır.

Eğitim-İş’in ikinci temel görevi, Türkiye’deki Eğitim Politikalarıyla ilgilidir. Yani yalnızca eğitim çalışanlarının özlük ve sınıfsal haklarıyla ilgili değil, aynı zamanda onların yaptığı işin niteliğiyle de ilgili mücadele vermektedir. Eğitim sisteminin “nasıllığı” üzerine kafa yoran bir anlayış bu örgütlenmenin temel amaçlarından biridir. Eğitim-İş, Cumhuriyetin ortaya koyduğu laik-bilimsel-demokratik-ulusal-ücretsiz eğitimden yanadır. Eğitim sisteminin gericileştirilmesine karşı hem bilimsel ve hem de eylemsel olarak tavır almaktadır.

Üçüncüsü de Eğitim-İş’in siyasi atmosfere dönük tutumlarını içermektedir. Eğitim-İş Cumhuriyetin tüm kazanımlarını yalnızca eğitim alanında değil bütün alanlarda savunan ve sahiplenen bir örgüttür. Doğal olarak Cumhuriyete dönük saldırılara karşı siper olmak gibi bir görevi de mevcuttur. Eğitim-İş Türkiye’nin bağımsızlığına ve yurttaşların özgürlüğüne kasteden siyasal iktidarın gerici politikalarına her alanda direnmeyi kendisine yüklenmiş bir görev olarak kabul etmektedir.

Hiç kuşku yok, bu üç adımda tarif edilen görevlerin tamamı aynı hedefe varmaya çalışan herkesin ortaklaştığı görevlerdir. Ezilenlerin yanında tavır takınmak, geleceğin aydınlık yarınlarını yetiştirecek eğitim politikalarının savunucusu olmak ve ülkesinin bağımsızlığını sahiplenmek birbirini tamamlayan parçalardan ibarettir. Bu üç görev, Eğitim-İş’in varlık nedenidir.

Sendikamız kuruluşundan bu yana bağımsız olma özelliğini özenle korumuş ve bağımsızlığını güçlü temeller üzerine inşa etmiştir. Sendikal tavrımızı kuruluşumuzdaki ilkelerimize uygun olarak ortaya koymuş bölücülüğe-gericiliğe-ırkçılığa ve emperyalizme karşı çıkmış, eğitim iş kolundaki emekçilerin haklarının savunmuş ve sahiplenmiş, eğitimdeki gericileştirilme sürecini teşhir etmiş ve ortaya koyduğu eylemlerle engellemeye çalışmıştır.

Düşünsel ve eylemsel önderlerimizden Fakir Baykurt’un Bağımsız Sendika ve Bağımsız Türkiye söylemi, Eğitim-İş’in şiarı olmuş ve olmaya devam edecektir.

Yeni kurulan bir şube olarak, Eğitim-İş’i var eden sebeplere kendisini dayandıran ve Eğitim-İş’in önüne koyduğu hedefleri kendisine sorumluluk olarak yükleyen bir örgüt olarak mücadeleye devam edeceğiz.

  1. Olağanüstü Genel Kurulumuzu gerçekleştirdikten sonra genel kurulumuzun iradesi ile göreve gelecek olan yönetim kurulumuzun da sürdüreceği bu zorlu ve onurlu mücadelede siz değerli üyelerimizin desteği ile bayrağı daha yukarılara taşıyacağına dair umutlarımız büyüktür. Çocuklarımıza onurlu bir gelecek ve yaşanabilir bir ülke bırakma görevimizin bilincinde olarak mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.

 

Yolumuz aydınlık, mücadelemiz kutlu olsun.

 

Hakan UZUN

Şube Başkanı

 

 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ

Şube yönetim kurulumuz göreve başladığı tarihten itibaren öncelikli çalışmalarını örgütlenme çalışmaları olarak sürdürmüş, şubemizin sorumluluk bölgesinde bulunan Arnavutköy, Bağcılar, Başakşehir, Çatalca, Esenler, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerimizde bulunan iş yerleri ziyaret edilmiştir. Üyelerimizin bulunduğu iş yerleri ziyaret edilmiş, üyelerimizle tanışılmış, görüş ve önerileri alınmıştır. Üyelerimizin bulunduğu iş yerlerinde sendikal çalışmalarımızı eğitim emekçileriyle buluşturmak üzere eksik olan panolar tamamlanmış, mevcut panolarımız da güncellenmiştir. Sorumluluk bölgemizde bulunan iş yerleri ziyaret edilerek sendikamız tanıtılmış, yeni üyelerin kazanılmasına çalışılmıştır.

 

 

 

 

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARIMIZ

Genel Örgütlenme Sekreterliğimiz ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje kapsamında 12- 16 Şubat tarihleri arasında genel merkez yöneticilerimiz ve aylıksız izinli çalışan şube başkanlarımız ile birlikte 1 haftalık örgütlenme çalışması gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme çalışmalarımıza şube yöneticilerimizin yanı sıra Genel Sekreterimiz Ebru SUNGAR, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal ŞENER, Gelen Mali Sekreterimiz Bilal ŞENER, Antalya Şube Başkanımız Fatin ILTAR, Bursa Şube Başkanımız Özkan RONA, İstanbul 2 Nolu Şube Başkanımız Mehmet YEŞİLDAĞ, İstanbul 3 Nolu Şube Başkanımız Oğuz AKKAŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İzmir 1 Nolu Şube Başkanımız Adem YILDIRIM, İzmir 2 Nolu Şube Başkanımız Ahmet CANGI, İzmir 3 Nolu Şube Başkanımız Hüseyin ÇALIŞKAN, Manisa Şube Başkanımız Cem OK, Samsun Şube Başkanımız Rüstem KARA katılmıştır. Bu çalışma kapsamında bir hafta boyunca 230 iş yerimiz ziyaret edilmiş, şubemize 49  arkadaşımız üye olarak kazandırılmıştır.

EYLEM ve ETKİNLİKLERİMİZ

 

Milli eğitim Bakanlığı tarafından değiştirilen eğitim müfredatının içeriğinden bilimin, Atatürk’ün ve ulusal değerlerimizin çıkarılmasını protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapılan eyleme katıldık.

 

Şubemiz sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen bir haftalık örgütlenme çalışması için gelen genel merkez yöneticilerimiz ve aylıksız izinli şube başkanlarımız ile birlikte İstanbul 3 Nolu Şubemiz tarafından gerçekleştirilen dinleti etkinliğine katıldık

 

Yandaş sendika ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme ile kamu çalışanlarının sefalet zamlarına terk edilmesini protesto etmek üzere 15 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Şubeleri olarak bordro yakma eylemini gerçekleştirdik.

 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılmak istenen değişikliklerin çocuklarımız ve Psikolojik Danışman arkadaşlarımız açısından yaratacağı sakıncaları tespit etmek ve bakanlığa yönetmelik değişiklikleri önermek üzere gerçekleştirilen PDR İstanbul toplantısına alan öğretmenlerimiz ile katıldık.

 

7 Ocak 2018 günü Arnavutköy, 11 Şubat 2018 günü Gaziosmanpaşa ve Sultangazi  ilçesinde,25 Şubat 2018 de ise Bağcılar,Başakşehir ve Esenler’deki üyelerimizle kahvaltı etkinliğinde bir araya geldik. Bu etkinliklerde üyelerimizin kaynaşmasını sağlamanın yanı sıra, sendikamızın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

 

17 Şubat 2018 tarihinde Birleşik Kamu İş Genel Başkanı Mehmet Balık, Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük , Eğitim İş Merkez Yönetim Kurulundan Genel Sekreter Ebru Sungar, Genel Örgütlenme Sekreteri Bilal Şener ,Genel Mali Sekreter Hüseyin Kara ve çeşitli illerden gelen Şube Başkanlarımız Ahmet Cangı, Adem Yıldırım, Cem Ok, Emine Çalık , Şükrü Balun, Oğuz Akkaş ve üyelerimizin  katılımları ile şube binamızın açılışını yaptık.

 

 

Üyelerimize idare ile yaşadıkları sorunlarda hem hukuki hem de sendikal gücümüz ile destek sağladık.

 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Çatalca’da resim sergisi ve söyleşi yapmayı planlıyoruz.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU

YORUMLAR

İlgili Terimler :

BENZER HABERLER

KÖŞE YAZARLARI

Tüm Yazarlar